Αρχική » ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Ενεργειακή αναβάθμιση για 14 σχολεία της Αττικής

Αναβαθμίζονται ενεργειακά 14 σχολεία της Αττικής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική «2014-2020»… Εντάχθηκε η ενεργειακή αναβάθμιση 14 σχολείων στους...